TRI NAČINA DA PILETINJU / ŠEKSAGONALNU ŽICU UČINIMO PUNO JAČE

1) Dodavanje armaturne žice (jedna armaturna žica na 0,5 m)
Obično dodajte jednu žicu za ojačanje u mrežu širine 1m.
Dodajte dvije žice za ojačanje u mrežu širine 1,5 m
Dodajte tri žice za ojačanje u mrežu širine 2,0 m
NAPOMENA: Broj armaturne žice može se dodati na zahtjev kupca.

2) dvostruki rub
Neka rub bude dvostruk, slijedi slika.

3) Kontinuirano uvijanje
Kontinuirano uvijanje žice ne može se lako uništiti, jer je mnogo čvršće od obrnutog uvijanja.

news


Vrijeme objavljivanja: 29. prosinca 2020